Novinky

V rubrice novinky odhalujeme pro e-shop motivář nové formy motivace nebo když přibyde motivační obraz. 

Rozšiřujeme nabídku o motivační citát: "Kde vůli neschází, cesta se nachází."

Do nabídky e-shopu Motivar.cz jsme nově zařadili motivační obraz s citátem: "Kde vůle neschází, cesta se nachází." Tento motivační citát pochází z knihy J. R. R. Tolkiena Pán prstenů: Návrat krále. 

Je příhodné, že citát byl v knize uveden ve chvíli, kdy se Rohanské vojsko vypravuje na pomoc Gondoru v těžké chvíli. A málem by při tom odmítlo vzít s sebou klíčové postavy, které zvrátí děj celého příběhu k lepšímu. Hlavní postavy tak musí využít své příležitosti, nevěšet hlavu a svou neochvějnou vůlí hledat cestu za svým osudem. 

Tento motivační citát je proto určen všem, kteří se potřebují i přes nepřízeň svého okolí a podmínek, ve kterých se nacházejí postavit na pevně za svou vůli a ve všech situacích za ní jít. Pevná vůle je totiž právě to, co mnohdy člověku otevírá dveře netušených možností. Je proto zřejmé, že kde vůle neschází, cesta se nachází je citát platný v mnoha situacích pro každého člověka. Kdo si svou nezdolnou vůli otevře dveře dál, ten najde nové cesty netušených možností. 

Citát dodáváme jako designový motivační obraz s citátem, tedy jako obraz na plátně nebo-li obraz na dřevěném rámu či obraz na zeď. A pomáhá nám touto cestou si denně připomínat, že úspěch se nedostavuje sám od sebe, ale je potřeba si jít za svým, pevnou a nezdolnou vůlí pokračovat vpřed v životním dobrém boji a nikdy se nevzdávat.  

K dispozici mají zájemci pět barevných variant a to modrá, purpurová, žlutá, černá a kombinace těchto barev i formát velikosti 1:1 nebo 4:3 či klasický formát A3.

1) Tisk na plátno: Hloubka rámu 2 cm. Tisk na kvalitní plátno 370 g/m2 ze směsi bavlny a polyesteru.
2) Tisk na plakátový papír: Laserový tisk na matný křídový plakátový papír 170 g/m2. 

Doba dodání obrazu je v obou variantách cca 5 pracovních dnů. 

Věříme, že Vám naše obrazy přinesou radost, štěstí, odhodlání, vytrvalost, motivaci a úspěch.

S úctou

Tým projektu Motivář

Rozšiřujeme nabídku o motivační obraz: "Ten, kdo vítězí, se nikdy nevzdává."

Rozšiřujeme nabídku e-shopu o nový motivační obraz s citátem: "Ten, kdo vítězí, se nikdy nevzdává." Tento motivační citát pochází z knihy Myšlením k bohatství, jehož autorem je americký mentor úspěchu Napoleon Hill. 

Motivační citát odkazuje na fakt, že chcete-li vítězit, lze toho dosáhnout jedině tehdy, když se nikdy nevzdáte a pro vítězství si dojdete. Jeho kouzlo je však v tom, že odkazuje na probíhající děj. Vítězení, je neustále probíhající děj. V životě totiž platí, že ač jeden dobrý boj vyhrajete, můžete se brzy těšit na další. Bylo by tak chybou usnout na vavřínech z jednoho vítězství a domnívat se, že Vám sláva vydrží na zbytek života. Proto je tak důležité chápat vítězení jako neustále probíhající proces, který je potřeba posouvat dál. 

A jedině tehdy, pokud se naučíte v životě nikdy nevzdávat, začnete vítězit, protože Vás žádná situace ani "protivníci" nepřemůžou. Je to pochopení vnitřní síly člověka a její využití k dosahování životních cílů. 

Ať Vás tedy potká v životě jakákoli nesnáz nebo těžkost, je dobré mít jako připomínku motivační obraz na zeď, který nese motivační citát: "Ten, kdo vítězí, se nikdy nevzdává." Je tu od toho, aby Vám byl dennodenně na očích a připomínal tuto jednoduchou pravdu. Chcete-li vítězit, nesmíte se nikdy vzdát. Za žádných okolností a vytrvat v dobrém boji ať se děje co se děje. 

Citát dodáváme jako designový motivační obraz s citátem, tedy jako obraz na plátně nebo-li obraz na dřevěném rámu či obraz na zeď. A pomáhá nám touto cestou si denně připomínat, že úspěch se nedostavuje sám od sebe, ale je potřeba si jít za svým, dosahovat vítězení v životním dobrém boji a nikdy se nevzdávat.  

K dispozici mají zájemci pět barevných variant a to modrá, purpurová, žlutá, černá a kombinace těchto barev i formát velikosti 1:1 nebo 4:3 či ve formátu A3.

1) Tisk na plátno: Hloubka rámu 2 cm. Tisk na kvalitní plátno 370 g/m2 ze směsi bavlny a polyesteru.
2) Tisk na plakátový papír: Laserový tisk na matný křídový plakátový papír 170 g/m2. 

Doba dodání obrazu je v obou variantách cca 5 pracovních dnů. 

Věříme, že Vám naše obrazy přinesou radost, štěstí, odhodlání, vytrvalost, motivaci a úspěch.

S úctou

Tým projektu Motivář

 

Nový motivační obraz s citátem: "Bohatství se rodí z myšlenky."

Rozšiřujeme nabídku o nový motivační obraz s citátem: "Bohatství se rodí z myšlenky." Tento motivační citát odkazuje na fakt, že každý splněný sen, úspěch a bohatství vychází z myšlenky. Myšlení je proto nejdůležitějším nástrojem, který potřebujeme nasměrovat správným směrem, abychom činili správné kroky k cílům, které nás dovedou k bohatství. 

Pokud pak veškeré bohatství pochází z našeho myšlení, je jen třeba nasměrovat správně svou mysl. A právě toto uvědomění nám pomáhá udržovat tento motivační citát v obraze na zeď. Pokud si budeme stále vědomi faktu, že naše myšlení určuje i úroveň našeho bohatství, stačí při jakékoli potřebě dosáhnout většího bohatství nebo dalšího úspěchu zaměřit svou mysl na víc, podnikat patřičné kroky a dosáhnout většího bohatství. 

Cesta k úspěchu a bohatství začíná správným myšlením. Změňte zaměření své mysli tak, aby se soustředila na bohatství a hledání cest k k němu a dosáhněte bohatství, o kterém sníte. To je vzkaz tohoto motivačního obrazu s citátem. Jeho autorem je Napoleon Hill, mentor úspěchu, jež pozitivně ovlivnil smýšlení ve vztahu k úspěchu již u celých generací. Citát pochází z knihy Myšlením k bohatství. 

 

Citát dodáváme jako designový motivační obraz s citátem, tedy jako obraz na plátně nebo-li obraz na dřevěném rámu či obraz na zeď. A pomáhá nám touto cestou si denně připomínat, že úspěch se nedostavuje sám od sebe, ale je potřeba si ho nejprve vytvořit vlastním myšlením a jednat v jeho směru, abychom se k němu každým dnem přiblížili.  

K dispozici mají zájemci pět barevných variant a to modrá, purpurová, žlutá, černá a kombinace těchto barev i formát velikosti 1:1 nebo 4:3 či v připravovaných formátech A3 a A4.

Hloubka rámu 2 cm. Tisk na kvalitní plátno 370 g/m2 ze směsi bavlny a polyesteru. Doba dodání obrazu napnutého na rámu je cca 5 pracovních dnů. 

Věříme, že Vám naše obrazy přinesou radost, štěstí, odhodlání, vytrvalost, motivaci a úspěch.

S úctou

Tým projektu Motivář

Motivační citát: "Úspěchu dosáhne ten, kdo v úspěch věří."

Rozšiřujeme nabídku e-shopu Motivář.cz o nový motivační obraz s citátem: "Úspěchu dosáhne ten, kdo v úspěch věří." Tento motivační citát vysvětluje jedno z hlavních pravidel úspěchu. Odkazuje na nastavení mysli úspěšných lidí, jejichž smýšlení je nasměrováno na úspěch a ať se děje co se děje, jsou za svým cílem k úspěchu. 

Nejdůležitější vlastnosti při dosahování úspěchu, je odvaha začít, vytrvalost, odhodlání a myšlení upnuté k cíli a úspěchu. Tyto vlastnosti společně dokáží překonat jakýkoli neúspěch či nepřízeň osudu. Na cestě k jakémukoli úspěchu se totiž člověk musí naučit překonat neúspěch a vyrovnat se s ním. A to dokonce stejně tak často nebo ještě častěji, něž kolik se mu podaří dosáhnout úspěchu. To ale nevadí, protože už víme, že "každý neúspěch s sebou přináší semínko stejně velkého úspěchu." Takže víra v dosažení úspěchu je korunou, která umožňuje krátkodobě a dočasné neúspěchy překonat a najít cestu k cíli a úspěch. 

Tento motivační obraz tak slouží jako připomínka denně na očích, že pro dosažení úspěchu je nejprve nutné v úspěch uvěřit. Teprve pak se úspěch uvnitř promítne i do reality vně. Motivační citát pochází z knihy Myšlením k bohatství, jejímž autorem je Napoleon Hill, mentor úspěchu, jež pozitivně ovlivnil smýšlení ve vztahu k úspěchu již u celých generací.

Citát dodáváme jako designový motivační obraz s citátem, tedy jako obraz na plátně nebo-li obraz na dřevěném rámu či obraz na zeď. A pomáhá nám touto cestou si denně připomínat, že úspěch se nedostavuje sám od sebe, ale je potřeba v něj věřit a jednat v jeho směru, abychom se k němu každým dnem přiblížili. 

K dispozici mají zájemci pět barevných variant a to modrá, purpurová, žlutá, černá a kombinace těchto barev i formát velikosti 1:1 nebo 4:3 či v připravovaných formátech A3 a A4.

Hloubka rámu 2 cm. Tisk na kvalitní plátno 370 g/m2 ze směsi bavlny a polyesteru. Doba dodání obrazu napnutého na rámu je cca 5 pracovních dnů. 

Věříme, že Vám naše obrazy přinesou radost, štěstí, odhodlání, vytrvalost, motivaci a úspěch.

S úctou

Tým projektu Motivář

Motivační citát: "Jednou z nejběžnějších příčin neúspěchu je zvyk vzdávat se"

Rozšiřujeme nabídku e-shopu Motivář.cz o nový motivační obraz s citátem: "Jednou z nejběžnějších příčin neúspěchu je zvyk vzdávat se, když člověka potká dočasná porážka." Tento motivační citát pochází z knihy Myšlením k bohatství, kde se její autor Napoleon Hill zabývá základním předpoklady k dosažení úspěchu a bohatství. Jedním z nejdůležitějších předpokladů k dosažení úspěchu je schopnost překonávat neúspěch. 

Každý úspěšný člověk, který kdy žil se v životě musel potýkat s neúspěchem a překonávat překážky a neúspěchy, které byly přinejmenším tak velké, jakých úspěchů nakonec dosáhl. Schopnost vstát a jít dál za svým cílem ať se děje cokoliv je základní podmínkou k úspěchu. 

Přitom je třeba si uvědomit jak říká tento motivační citát, že porážka či neúspěch je pouze dočasný faktor. S tímto vědomím je pak daleko snazší se opět vzchopit, postavit se na nohy a pokračovat dál za vytčeným cílem. Proto je tak důležité mít tuto moudrost jako připomínku neustále na očích třeba formou motivačního obrazu s citátem. 

Čas od času se totiž každý člověk dostane do situace, kdy si prochází nějakou formou neúspěchu. Nechte si proto připomenout, že tato porážka je pouze dočasná a chcete-li uspět, je potřeba překonat zvyk vzdávat se. A místo toho se vzchopit a vykročit novou cestou ke svému cíli. 

Nově si u nás můžete vybrat hned z několika formátů a množství velikostí i barev, které oceníte pro sladění s interiérem svého bydliště. 

Citát dodáváme jako designový motivační obraz s citátem, tedy jako obraz na plátně nebo-li obraz na dřevěném rámu či obraz na zeď. Cílem obrazu je neustálá připomínka faktu, že po každém neúspěchu je potřeba odolat zvyku vzdát se, opět vstát a novou cestou se vydat ke splnění vytčeného cíle nebo splnění osobního snu. Každý neúspěch je přitom pouze dočasný a pokud ho nepřijmeme, tak brzy pomine. 

K dispozici mají zájemci pět barevných variant a to modrá, purpurová, žlutá, černá a kombinace těchto barev i formát velikosti 1:1 a 4:3.

Hloubka rámu 2 cm. Tisk na kvalitní plátno 370 g/m2 ze směsi bavlny a polyesteru. Doba dodání obrazu napnutého na rámu je cca 5 pracovních dnů. 

Věříme, že Vám naše obrazy přinesou radost, štěstí, odhodlání, vytrvalost, motivaci a úspěch.

S úctou

Tým projektu Motivář

 

 

 

Motivační obrazy s citáty v novém formátu 4:3 s barevnými variantami

Na e-shopu Motivář.cz rozšiřujeme nabídku designových motivační obrazů s citáty o nové formáty. Nově tak v nabídce naleznete kromě doposud standardního formátu 1:1 také formát 4:3 a v dohledné době bude v některých případech možné využít i formát 3:2. Pro využití formátu je důležité zejména obsah a možnost napasovat jej do daného formátu obrazu. Jako vždy je i v tomto případě samozřejmostí možnost volby barevné varianty a to červená, modrá, žlutá, černá a kombinace barev tak jak můžete vidět na náhledových motivačních obrazech níže.

V současnosti je tak v nabídce první motivační obraz s citátem "Neúspěch znamená vrchol, na kterém má člověk právo si vyčistit mysl od strachu a začít znovu, jinak." Na uvedeném příkladě si můžete prohlédnout všechny dostupné barevné varianty. Zájemci, kterým učaroval motivační obraz v novém formátu 4:3 se tak mohou začít hlásit i se zájmem u všech ostatních obrazů. 

Svůj motivační obraz s citátem si tak od nynějška mohou vybírat z velikostí:

a) ve formát 1:1

30x30 cm
40x40 cm
50x50 cm
60x60 cm
70x70 cm
80x80 cm
90x90 cm
100x100 cm

b) ve formátu 4:3

40x30 cm
80x60 cm
100x75 cm
120x90 cm

Jiné velikosti a formáty jsou nadále v úvahách a ve stádiu prvních pokusů o nasazení do ostrého provozu. Od nynějška pak budeme postupně pracovat na tom, abychom nově zařazený formát 4:3 nasadili na co nejširší nabídce ostatních motivačních citátů a nejlépe u všech. Do budoucna pak plánujeme rozšiřovat nabídku motivačních obrazů s citátem do všech dostupných formátů. 

Pokud byste měli zájem o další rozměr nebo barvu mimo standardní nabídku, dejte nám o tom vědět. 

Věříme, že Vám naše obrazy přinesou radost, štěstí, odhodlání, vytrvalost, motivaci a úspěch. Děkujeme za důvěru.

S úctou 

Tým projektu Motivář

 

 

 

Rozšiřujeme nabídku o motivační citát: "Jediná trvalá věc na světě je změna."

Do nabídky e-shopu Motivář.cz jsme nově zařadili motivační obraz s citátem: "Jediná trvalá věc na světě je změna." Tento nadčasový motivační citát pochází z knihy Jak přelstít ďábla s podtitulem Tajemství svobody a úspěchu, jehož autorem je celosvětový mentor úspěchu Napoleon Hill.

Citát odhaluje jedinou věc, na kterou se jako lidé můžeme v životě spolehnout, a tou je změna. Všechno kolem nás i v nás totiž podléhá změnám a je to tak správně. Celý svět se tak správně vyvíjí a průběžně zlepšuje. Změny nás nutí se vyvíjet, čímž podporují růst našich bytostí, společenství i celku. 

Proto nás tento citát nabádá ať se příliš nespoléháme na věci kolem sebe ani na přesvědčení, která jsme si mnohdy vybudovali na základě okolností, které se mohou změnit. Můžeme si však být jistí tím, že "Jediná trvalá věc na světě je změna." Neměli bychom se proto změnám bránit ani se jim vyhýbat. Jsou ve své podstatě správné a umožňují nám jít dál, i když mnohdy nevidíme kam přesně.

Tato nejistota je často tím největším problémem, který můžeme se změnami mít. To ale nemění nic na tom, že změny přicházejí ať chceme či nikoli. A je vždy lepší se pokusit připravit na další možné scénáře, které se postupně rýsují kolem nás, než čekat až nás změna dožene a přinutí učinit změny. Protože už víme, že "Kdo chce, toho život vede. Kdo nechce, toho vleče."

Je proto vhodnější jít změnám naproti, počítat s nimi, učit se včas a rychle na změny reagovat. A pokud to lze pak "Je lepší být připraven, než zaskočen." 

Citát dodáváme jako designový motivační obraz s citátem, tedy jako obraz na plátně nebo-li obraz na dřevěném rámu či obraz na zeď. Cílem obrazu je neustálá připomínka potřeby zvýšit přizpůsobivost nás samotných a schopnosti adaptovat se na měnící se podmínky, kterým je nutné vyjít vstříc při cestě za našimi sny, ať už je cesta nebo její podmínky jakkoli náročné. Změny jsou a budou, my se však musíme naučit se jim přizpůsobovat, těšit se na ně a kde to lze, tak se na ně i připravovat.

K dispozici mají zájemci pět barevných variant a to modrá, purpurová, žlutá, černá a kombinace těchto barev.

Hloubka rámu 2 cm. Tisk na kvalitní plátno 370 g/m2 ze směsi bavlny a polyesteru. Doba dodání obrazu napnutého na rámu je 3-5 pracovních dnů. 

Věříme, že Vám naše obrazy přinesou radost, štěstí, odhodlání, vytrvalost, motivaci a úspěch.

S úctou

Tým projektu Motivář

Motivační obraz s citátem: "Nedívej se příliš daleko dopředu, ale jdi dál s klidným srdcem."

Nabídku e-shopu Motivar.cz rozšiřujeme o jedinečný motivační obraz s citátem: "Nedívej se příliš daleko dopředu, ale jdi dál s klidným srdcem." Tento motivační citát pochází z knihy Pán prstenů: Společenstvo prstenu, jejímž autorem je J. R. R. Tolkien. Citát je v knize použit po zformování společenstva prstenu a elfí král Elrond těmito slovy provází výpravu odcházející na dalekou pouť a do velkého nebezpečí. 

Tato slova přesně vystihují, co je třeba dělat v náročných situacích, kdy člověk plní svůj úkol, ale nemůže si být jistý tím co stojí před ním a co přijde. Je třeba jít dál s klidným srdcem a nedívat se přitom moc daleko dopředu. Každý člověk na své cestě podvědomě zná svůj cíl a chtě nechtě na něj stále upírá svou mysl. Přesto v náročných obdobích nepomůže zahleděnost na cíl, protože cesta k cíli je ještě dlouhá. Proto je třeba dělat malé kroky a překonávat jednu překážku za druhou. Vydržet a vytrvat ať už jsou podmínky kolem nás jakékoli. Proto se nedívejme příliš daleko dopředu, ale pokračujme s klidným srdcem dál. Ostatně už také víme, že "Vytrvalost přináší štěstí."

A pro všechny, kteří právě takovým obdobím procházejí jsme motivační citát: "Nedívej se příliš daleko dopředu, ale jdi dál s klidným srdcem" umístili do obrazu, abyste ho mohli mít neustále na očích a připomínal Vám, že ať se děje co se děje, je potřeba pokračovat malými kroky vpřed a nepřemýšlet příliš daleko nad tím, jak překonat jiné úseky své osobní cesty, než ten, který je právě před námi.

Citát dodáváme jako designový motivační obraz s citátem, tedy jako obraz na plátně nebo-li obraz napnutý na dřevěném rámu k zavěšení na zeď. Cílem obrazu je zvýšení vytrvalosti jedince při cestě za svým cílem, ať už je cesta nebo její podmínky jakkoli náročné. V takové chvíli je kromě vytrvalosti potřeba nekoukat příliš dopředu a prostě vyhodnocovat situaci a podle možností pokračovat vpřed. K dispozici mají zájemci pět barevných variant a to modrá, purpurová, žlutá, černá a kombinace těchto barev.

Hloubka rámu 2 cm. Tisk na kvalitní plátno 370 g/m2 ze směsi bavlny a polyesteru. Doba dodání obrazu napnutého na rámu je 3-5 pracovních dnů. 

Věříme, že Vám naše obrazy přinesou radost, štěstí, odhodlání, vytrvalost, motivaci a úspěch.

S úctou

Tým projektu Motivář

 

 

Nový motivační obraz s citátem: "Správný vztah přináší všech zúčastněným nějakou podobu prospěchu."

Rozšiřujeme nabídku e-shopu o nový motivační obraz s citátem: "Správný vztah přináší všem zúčastněným nějakou podobu prospěchu.

Jeho citát ve zkratce říká, že přínosné vztahy jsou ty, ze kterých si každý odnáší něco navíc. Podle známého přísloví, že dva jsou víc než jeden. Říká také, že synergií (vzájemným pozitivním působením) vzniká něco víc, než jen součet jednotlivých částí. Takový vztah totiž dokáže přinést všem i něco navíc, co součet každé jednotlivé části neobnáší. 

Aby ale vůbec mohl vztah fungovat, musí všichni jeho účastníci ze vztahu mít něco navíc. Zdaleka se v tomto pojetí nejedná pouze o finanční prospěch, který je pouze jednou z možností prospěchu z určitých vztahů. Mnohým lidem přináší vztahy dobré pocity, radost, naplnění, ocenění nebo právě i finanční odměnu či něco jiného kvůli čemu stojí lidem za to vztah udržovat a budovat. 

Možná by stálo za to zmínit, že je to tak správně. Je zřejmé, že deficitní vztahy se rozpadají a plusové nejenže drží, ale rozvíjejí se i dále. Je správné a dokonce potřebné, že lidem dobré vztahy něco navíc přinášejí.

Autorem motivačního citátu je známý mentor úspěchu Napoleon Hill. Jeho dílo ovlivnilo smýšlení celých generací ve vztahu k úspěchu a svobodě. Také pochází z knihy Jak přelstít ďábla s podtitulem Tajemství svobody a úspěchu. 

Citát dodáváme jako designový motivační obraz s citátem, tedy jako obraz na plátně napnutý na dřevěném rámu k zavěšení na zeď. Cílem obrazu je zvýšení schopnosti vnímat rozdíl mezi plusovými (dávajícími) a mínusovými (beroucími) vztahy. A uvědomění, že každá naše činnost i vztahy musí mít přínos, kvůli kterému nám stojí za to v nich pokračovat. K dispozici mají zájemci pět barevných variant a to modrá, purpurová, žlutá, černá a kombinace těchto barev.

Hloubka rámu 2 cm. Tisk na kvalitní plátno 370 g/m2 ze směsi bavlny a polyesteru. Doba dodání obrazu napnutého na rámu je 3-5 pracovních dnů. 

Věříme, že Vám naše obrazy přinesou radost, štěstí, odhodlání, vytrvalost, motivaci a úspěch.

S úctou

Tým projektu Motivář

Vydáváme - Motivační kalendář - Motivář 2023

Zařadili jsme do nabídky jedinečný nástěnný kalendář na rok 2023 nabitý pořádnou dávkou motivace. Motivační kalendář - Motivář 2023 ve formátu A5 obsahuje motivační citáty, které již znáte ze standardní nabídky našeho e-shopu. Naše motivační obrazy si tak nyní můžete užít právě prostřednictvím motivačního kalendáře a to hned v pěti barevných variantách. 

Motivační kalendář - Motivář na rok 2023 tak obsahuje na každý měsíc jeden motivační obraz s citátem, kterými jsou:

Leden - V každý moment máš vše potřebné k dosažení svého cíle.
Únor - Tvá jediná omezení jsou ta, která si sám stanovíš. 
Březen - Nejlepší způsob, jak se něčemu naučit je činem. 
Duben - Kdo chce, toho život vede. Kdo nechce, toho vleče.
Květen - Každá velká cesta začíná prvním malým krokem.
Červen - Když něco chceš, celý vesmír se spojí, abys mohl své přání uskutečnit.
Červenec - Nemusí pršet stačí, když kape.
Srpen - Vytrvalost přináší štěstí.
Září - Měj vždycky na paměti, co chceš.
Říjen - Vše, co dnes máš, bývalo jednou pouze tvým snem.
Listopad - Pokračuj, i když nevidíš cíl. Jsi na cestě k úspěchu.
Prosinec - Největší tma je vždy před úsvitem. 

Vybrat si můžete z pěti barevných variant, kterými jsou modrá, purpurová, žlutá, černá a kombinace těchto barev. V rámci motivačního kalendáře Motivář 2023 tak získáte z naší standardní nabídky hned 12 motivačních obrazů. Kalendář je k dispozici ve formátu A5 na matném papíru 250 g/m2. Doba dodání je 5-7 pracovních dnů. 

Vydání kalendáře je zároveň takovou malou oslavou, že se nám podařilo od spuštění e-shopu Motivář.cz dosáhnout rozšíření nabídky motivačních obrazů s citátem na 20 kusů. Považujeme to za velký úspěch a těšíme se na další zajímavé pokroky.

Věříme, že Vám naše obrazy i kalendář přinesou radost, štěstí, odhodlání, vytrvalost, motivaci a úspěch.

S úctou

Tým projektu Motivář

Nahoru
26 položek celkem
Zpět do obchodu