Slovník motivačních pojmů

Slovník pojmů

 

Slovník motivačních pojmů definuje některé ze základních pojmů a slov používaných projektu e-shopu Motivář.cz. Zabývá se vysvětlením pojmů motivace, vnitřní motivace, motivační obrazy, motivační citáty a mnoho dalších výrazů, které jsou stěžejní pro správné uchopení významu užívaných citátů a dalšího na tomto e-shopu.

 

Výrazy vztažené k pojmům motivace

 

Motiv

Motiv je vnitřní pohnutka k nějaké aktivitě. Důvod k jednání. 

 

Motivace

Motivace pak usměrňuje naše jednání k dosažení určitého cíle.

 

Vnitřní motivace

Vnitřní motivace je stav, kdy chceme z vlastních pohnutek udělat něco navíc k dosažení cíle, který jsme si svobodně stanovili uvnitř sebe. Vychází z podstaty naší bytosti.

 

Vnější motivace

Vnější motivace je stav, kdy Vás situace nebo prostředí donutí něco udělat. Může to být potřebné, ale tlak a potřeba na takové konání přichází zvenčí.

 

Motivovat

Motivovat člověka k jednání je možné jak z vnějšku, ať už nařízením, prosbou, žádostí nebo také podněty které mohou přicházet i zevnitř lidské bytosti. Srdce a duše mohou například žádat odpočinek nebo změnu podnětů.

 

Motivovat se a sebe motivace

Sebe motivace je pak schopnost překonat dosavadní vlastní omezení a hranice. Takzvaně vystoupit ze své komfortní zóny. Motivovat se je možné například uvědoměním si, že ještě potřebuji učinit něco navíc, abych se posunul dál z místa, kde nyní jsem. Mohu sice zůstat na místě, ale mohu se motivovat zevnitř nebo zvnějšku například připomínkou na obraze (zde), že chci udělat ještě něco navíc.

 

Vztažené k pojmům obraz a motivační obraz

 

Obraz

Obraz je standardní provedení obrazu, jak jej známe. Obvykle malované štětcem na plátno napnuté na dřevěném rámu.

 

Obraz na zeď

Obraz na zeď je klasický nebo podle předlohy tištěný obraz určený k umístění na zeď.

 

Obraz na plátně

Obraz na plátně je klasický obraz nakreslený nebo vytištěný na plátno, které je napnuté obvykle na dřevěném rámu. Plátno se liší podle způsobu použití, typu materiálu a kvality materiálu. Typ materiálu bývá buď čistě bavlněné plátno nebo směs bavlny a polyesteru. Kvalita materiálu pal lze nejčastěji vyjádřit hmotností na metr čtvereční např.: 370 g/m2.

 

Rám obrazu

Rám obrazu nejčastěji označuje materiál, ze kterého je rám vyrobený. Nejčastěji se používá dřevěný rám obrazu, ale není výjimkou ani kovový rám obrazu či hliníkový rám obrazu. Rám obrazu lze pak ještě specifikovat na šířku a hloubku rámu.

 

Motivační obraz

Motivační obraz je plátno napnutý na rámu s tématikou, která pomáhá dosahovat cílů a překonávat překážky.

 

Motivační obrazy

Vystihují motivační obraz, jen v množném čísle

 

Motivační obraz s citátem

Motivační obraz s citátem je motivační obraz doplněný o motivační citát, který dokáže zvýšit motivaci, nabudit k překonávání překážek a inspirovat ve chvíli, kdy to nezbytně potřebujeme.  

Úkolem takového motivačního obrazu s citátem je udržovat motivace, připomínat to důležité, na co v běžném životě často zapomínáme a motivovat k dosahování cílů a překonávání překážek.

 

Vztažené k pojmům citát, motivační citát a zaznamenání myšlenek

 

Citát nebo také citace

Citát je opakovaní nějakého význačného proslovu nebo jeho části, která stojí za to zopakovat a připomenout. Citát může být vyřčen buď někým významným či známým nebo v podstatě kýmkoli. Důležité je sdělení a jeho obsah, který má univerzálnější charakter a mohou se sním lidé ztotožnit.

 

Citáty

Vystihuje pojem citát v množném čísle.

 

Motto

Motto je obvykle nějaké životní nebo jiné heslo, které má svůj dlouhodobý význam a přesah. Může mít význam pro jednotlivce, skupiny lidí nebo celé národy. Motto je slogan nebo fráze, kterou je možné se řídit a nechat se vést do budoucnosti.

 

Fráze

Fráze je často opakovaná věta nebo souvětí.

 

Věta

Věta je seskupení slov, kterými chce mluvčí něco sdělit.

 

Myšlenka

Vyřčená nebo jinak zaznamenaná významná myšlenka, ze které může být citát, motto, fráze či věta.

 

Zaznamenané myšlenky vztažené k pojmu motivace a motivační

 

Motivační citát

Motivační citát je citát podle definice výše, který však nese určité sdělení umožňující příjemci dosahování vyšších cílů. Je to buď připomínka k překonání své dosavadní úrovně nebo pobídka k činu či podobný prvek, který umožní člověku udělat o trochu více.

 

Motivační fráze

Motivační fráze je fráze podle definice výše, která nese významné sdělení, které je hodné opakování. S takovým sdělením se ostatní lidé mohou mohou identifikovat a případně se jím i řídit.

 

Motivační věta

Motivační věta je vyřčená myšlenka zaznamenaná do podoby věty, se kterou se další lidé mohou ztotožnit a případně se jí inspirovat nebo řídit.

 

Motivační výraz

Motivační výraz je jakýkoli zaznamenaný prvek, který nese významné sdělení a další lidé se s ním mohou identifikovat, případně se jím řídit k překonávání vlastních překážek při dosahování cíle

 

Další výrazy vztažené k motivaci a cíli

 

Inspirace

Inspirace je myšlenka, nápad, vnuknutí či nečekaná myšlenka, které umožní vytvořit něco nového nebo si něco jiného uvědomit či zasadit do souvislostí. Inspirace obvykle přichází zevnitř člověka, pokud je v klidu nebo se usilovně soustředí na vymyšlení něčeho pro něj důležitého.

 

Cíl

Cíl je nějaký konečný stav, kterého chceme dosáhnout. Bývá to poslední bod, ke kterému směřuje naše aktuální úsilí. Obvykle také bývá přechodovým stavem k dalšímu cíli. Cíl může být jeden, ale stejně tak cílů může být vícero. 

 

 

Zpět do obchodu